Meie poed
E-pood
E-R: 10:00 - 19:00

Hulgimüük (оптовая продажа)
(+372) 5262226

Ostutingimused

1. Üldiste tingimuste kehtivus

1.1. Üldised tingimused kehtivad SEEGI.ee mööblipoe klientide (edaspidi Klient) ja SEEGI.ee omaniku Seegi Mööbel OÜ (edaspidi SEEGI.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.  Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja SEEGI.ee vahelisi suhteid SEEGI.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad 
1.4. SEEGI.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel  www.seegi.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. SEEGI.ee ja Klient soovivad kaubelda SEEGI.ee veebilehekülje  www.seegi.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. SEEGI.ee mööblipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
 
2. SEEGI.ee hinnakiri
 
2.1. SEEGI.ee mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Transpordi hind sõltub  tellitava kauba suurusest ning on hinnas 15-30 eurot.
2.3. Kauba transpordi hind SEEGI.ee e-poes on välja toodud iga toote tooteinfos. Juhul, kui tellimuses on esitatud rohkem kui üks kaubaühik, siis süsteem arvestab transpordihinna automaatselt (maks.25 euro). Juhul kui transpordi summa ei ületa 25 euro, siis arvutab süsteem automaatselt kokku väiksema transpordi summa. See on kajastatud Ostukorvi lehel ja SEEGI.ee poolt esitatud arvetel.
2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest SEEGI.ee poolt esitatud arve alusel.
2.5. SEEGI.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei olnud tühistatud punktis 6.6 määratud põhjustel.
2.6. Järelmaksulepingu vormistamisel  võib toote hinnale olla lisatud teatud intressi % vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab tutvuda veebilehel: 
 
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
 
3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Osta”("Telli").
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta.
3.3. Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksutaotluse vormi.
3.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg. Peale „Osta” nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud Kliendi meiliaadressile.
3.5. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks juhul kui Klient on 7. tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tellimuse kinnituse/arve järgi tasumisele kuuluvast summast SEEGI.EE OÜ arvelduskontole. 
 
4. Tellitud kauba eest tasumine
 
4.1. Toodete eest saab Klient tasuda:
 läbi internetipanga
 läbi Swedbanki  panga pangalingi
 muul Kliendile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadis).
4.2. SEEGI.ee e-müügikeskkonnas  50% tootehinna tasumine on soovituslik. Juhul, kui Klient on tasunud 50% tellimuse kogumaksumusest, toimub teise osamakse tasumine vähemalt 1 päev enne kauba tarnimist. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks teavitab SEEGI.ee Klienti
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
 
5.1. Tooted toimetatakse kohale detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfos on märge, et toode on kokkupandud. Täpsustavat infot toodete osas võib küsida e-posti aadressil "Tagasiside" kaudu või klienditelefonil 
5.2. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuse punktile  4.2 ning eeldusel, et punkt on täidetud, toimetatakse tooted, peale  saabumist SEEGI.ee lattu, Kliendile, Kliendi poolt tellimuses esitatud kontakttelefoni teel, eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.3. Juhul, kui tarneaeg ei vasta toote juures esitatud informatsioonile või Kliendile teatatud tarneajale ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik SEEGI.ee`st mittesõltuvatel asjaoludel, kohustub SEEGI.ee teavitama Klienti tarneaja muutumisest tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale informatsiooni saabumist SEEGI.ee –sse.
5.4. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada punktil 6.1 määratud korral. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3. tööpäeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist e-posti aadressile "Tagasiside" kaudu. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.
5.5. Kui Kliendi poolt tellitud tooted on SEEGI.ee lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kullerfirmale või SEEGI.ee kulleritele üle ning toimetakse see eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal tarneaadressi välisukseni.
5.6. Kullerid toimetavad tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama SEEGI.ee-d enne tarneaja saabumist.
5.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. SEEGI.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab SEEGI.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab SEEGI.ee  kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile "Tagasiside" kaudu.
5.9. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, kuid sellega ei kaasne SEEGI.EE OÜ kohustust asi Kliendini toimetada, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama (Võlaõigusseadus, § 209, p.4).
 
6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
 
6.1. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada,(välja arvatud eritellimus p6.4.) teatades sellest SEEGI.ee e-posti aadressile "Tagasiside" kaudu vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.
6.2.Kliendil on õigus kaup tagastada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.(välja arvatud eritellimus p6.4.) Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 3. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest SEEGI.ee laos ning peale Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile "Tagasiside" kaudu. Kauba tagastamise kulud kannab Klient.
6.3. SEEGI.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.
6.4. SEEGI.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa määratud punktide 6.1 ja 6.2 tingimustel juhul, kui ostetud mööbliesemed olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
- köögi tellimusi, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist (joonisest);
- tellimusi, milles ühe toote ühikuline kogus on 10 ja enam tükki;
- tellimusi, mille summa on 2500 euro ja enam.
6.5. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab SEEGI.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja SEEGI.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus  põhjendamatuks.
6.6. SEEGI.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel näidatud summat tasunud 7. päeva jooksul alates tellimuse kinnituse/arve väljastamise kuupäevast;
Kliendil ei ole kauba kättesaamise momendil tasutud ülejäänud 50% arve alusel tasumisele kuuluvast summast v.a. juhtudel, kui Kliendiga on vormistatud vastavad erilepingud;
Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus;
Tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus SEEGI.ee poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 3 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse esitamist.
 
7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
 
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
7.3. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient  teavitama SEEGI.ee`d probleemist e-posti aadressil "Tagasiside" kaudu kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud  mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda SEEGI.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
7.4. SEEGI.ee ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 
8. Vastutus ja vääramatu jõud 
8.1. SEEGI.ee vastutab Kliendi ees SEEGI.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab SEEGI.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. SEEGI.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. SEEGI.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale  kolmandate (SEEGIee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6. SEEGI.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 
9. Muud tingimused
 
9.1. SEEGI.ee  kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. SEEGI.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega. Informatsiooni andmete turvalisuse kohta leiab veebilehel: .
9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja SEEGI.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka SEEGI.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.